Bashan

Покоління і комплектації Bashan BS

2009 - 2020 (2 покоління)

Інші моделі Bashan