Cruisers Yachts

Поколения и комплектации Cruisers Yachts Bow Rider

2017 - 2020 (I поколение)

Другие модели Cruisers Yachts

  1. Cruisers Yachts Express 3
  2. Cruisers Yachts Cantius 1